≡ Menu
Joep van Os Architecten

Deskundig advies tijdens de 5 fasen van het bouwtraject

Ieder project, groot of klein, nieuwbouw of verbouwing, is gebaat bij het doorlopen van onderstaande fasen. In het begin zet ik de grote lijnen uit, en hoe verder we samen komen, hoe gedetailleerder het plan.

In het kort komt het er op neer dat in het begin alle belangrijke keuzes worden gemaakt. Daar hoef ik dan later niet op terug te komen, want het is al goed uitgezocht.

Fase 1. Haalbaarheidsstudie
Fase 2. Ruimtelijk Ontwerp
Fase 3. Omgevingsvergunning
Fase 4. Bouwkundig Ontwerp
Fase 5. Bouwbegeleiding

Fase 1. Voorlopig Ontwerp (Haalbaarheidsstudie)

Tijdens een haalbaarheidsstudie match ik uw wensen met uw budget, de mogelijkheden van het perceel en/of gebouw en de eisen in het bestemmingsplan. Dit is een belangrijke fase, want hier worden de uitgangspunten voor het traject bepaalt. Een goed begin is het halve werk!

Met een haalbaarheidsstudie beantwoord ik in het begin van het traject de volgende belangrijke vragen:

  • We hebben een woning op het oog, zijn onze wensen haalbaar binnen budget?
  • We hebben (willen) een optie op een kavel, kunnen we deze woning bouwen?
  • Wat kost het als we willen aan- en uitbouwen?
  • Kunnen we onze woning op deze manier verbouwen?

Deze vragen zijn niet 1-2-3 te beantwoorden. Per project is de wens, het kavel en het gebouw anders.

Het resultaat van het Voorlopig Ontwerp is een plan op maat waarbij u vooraf weet wat de te verwachten bouwkosten gaan zijn en we verder kunnen met uitwerking van het plan.

Fase 2. Definitief Ontwerp

Een Definitief Ontwerp is het gedetailleerd uitwerken van het Voorlopige Ontwerp ter voorbereiding op de bouwaanvraag. Het gehele ontwerp wordt nu definitief met juiste afmetingen, kleuren, materialen etc.

Uw feedback is hier zeer waardevol. Daarmee wordt het plan veel beter en persoonlijker.

Het plan is nu definitief want in de volgende fase gaat het plan richting gemeente t.b.v. de aanvraag omgevingsvergunning.

Fase 3. Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is de goedkeuring op de bouwplannen van de gemeente. In deze fase verzorg ik de gehele aanvraag van de bouwvergunning bij de betreffende gemeente.

U kunt niet zomaar alles bouwen of verbouwen. Bij start van het project in fase 1 weet ik al of er wel of geen vergunning nodig is, en wat hier voor nodig is.

Het resultaat van de omgevingsvergunning bestaat uit een ‘Start Bouw’ van de gemeente.

Fase 4. Bouwkundig Ontwerp

Een bouwkundig ontwerp is de bouwtechnische uitwerking van het ruimtelijk ontwerp tot een gedetailleerd en technisch bouwbaar plan.

Alle eisen m.b.t. veiligheid, gezondheid en energiezuinigheid uit het Bouwbesluit verwerk ik in het plan. Hier hou ik in fase 1 en 2 al rekening mee.

Het resultaat van een bouwkundig ontwerp zijn gedetailleerde technische bouwtekeningen die de aannemer gebruikt om te kunnen bouwen. De aannemer maakt op basis van deze tekeningen een gedetailleerd overzicht van de bouwkosten.

Fase 5. Bouwbegeleiding

Bouwbegeleiding is de esthetische en kwalitatieve controle van mijn tekeningen en de offerte van de aannemer tijdens de bouw. Zo wordt het plan altijd uitgevoerd conform de gemaakte afspraak met de aannemer en de tekeningen.

Nu betaalt alle tijd en moeite uit het voortraject zich terug tijdens de bouw. Omdat de gehele bouw goed is uitgezocht en voorbereid kan de aannemer snel en goed van start. Geen gezeur over meerwerk of details die toch niet blijken te kloppen.

Heeft u ook bouwplannen en bent u overtuigt van deze aanpak? Stuur mij een bericht via onderstaand formulier en we maken een afspraak om te bespreken hoe ik u kan helpen.